Over ons

Het CMO staat als belangenorganisatie voor de belangrijke opgave om, samen met de gemeente Oss en andere partners, blijvend vorm te geven aan ontwikkelingen om het centrum van Oss een vitale en bruisende huiskamer te maken van een gemeente van ruim 92.500 inwoners die op vele terreinen veel te bieden heeft.

Een goed functionerend centrum is van groot belang voor aantrekkelijk wonen, het behouden of aantrekken van nieuwe ondernemers en het imago van gemeente Oss. Samen met ondernemers, gemeente Oss en vastgoedeigenaren gericht werken aan een sterker stadshart is de opdracht. Onze missie is: het versterken van het economisch functioneren van het stadscentrum van Oss en het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat.

Alle inspanningen zijn gericht op een toename van de bestedingen van consumenten bij centrumondernemers, zowel in de fysieke winkels als online, in de horeca en bij de dienstverleners.

Elk jaar stelt het CMO een jaarplan op. Het jaarplan maar ook veel meer belangrijke informatie over het Osse centrum vind je op www.centrummanagementoss.nlĀ 

Het CMO werkt nauw samen met beschikbare partners. Voor het concept ‘Mijndroomwinkel’ is dat onder meer de Kracht van Oss!